Katedrála sv. Martina – Spišská Kapitula

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, Spišské Podhradie

GPS: N49°0'2'' E20°44'26''

Najvýznamnejšou stavbou Spišskej Kapituly, ktorá je spolu s ostatnými pamiatkami v okolí Spišského hradu, zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco, je neskororománska Katedrála sv. Martina.

Podobu mohutnej trojloďovej stavby s dvoma vežami nadobudla v rokoch 1245 až 1275. V roku 1382 k nej pristavali kaplnku Corpus Christi, ktorú v rokoch 1488 až 1493 nahradili súčasnou Kaplnkou Zápoľských postavenou podľa vzoru francúzskej Saint Chapelle. Barokové úpravy sa zotreli regotizačnými stavebnými činnosťami v rokoch 1873 až 1889, ktorými sa snažili dať katedrále stredoveký charakter zodpovedajúci vkusu obdobia romantizmu.

Aj hlavný oltár z rokov 1470 až 1478 počas regotizácie chrámu upravili. Vzácnejšie sú neupravované bočné oltáre, predovšetkým oltár Klaňania Troch kráľov z obdobia okolo roku 1490, oltár sv. Michala z roku 1470 a oltár Smrti Panny Márie vytvorený v rokoch 1477 a 1478. Kamenná plastika leva Leo Albus z druhej tretiny 13. storočia patrí k najstarším svojho druhu na Slovensku.

Zaujímavá je netradične svetská nástenná maľba z roku 1317 s motívom korunovácie Karola Róberta za uhorského kráľa. Pred západným priečelím katedrály stojí socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1732.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama