Na Slovensku nachádzame typovo neobyčajne pestrú paletu rozličných krasových útvarov. Voda prenikajúca dovnútra vápencových pohorí a planín sa stala tvorcom mimoriadne bohatého podzemného sveta.

Rozvetvená spletitá sieť jaskynných chodieb, dómov a siení je skrášlená mnohotvarou a mnohofarebnou kvapľovou výzdobou udivujúcej a podmanivej krásy. Do tohto sveta ponoreného do večnej tmy mnoho desaťročí prenikali  slovenskí jaskyniari.