Na Słowacji znajdziemy niezwykle bogatą paletę rozmaitych formacji krasowych. Woda przedostająca się w głąb wapiennych skał pasm górskich i płaskowyżów staje się twórcą szczególnie bogatego podziemnego świata.

Rozgałęziona sieć jaskinnych korytarzy i komnat ozdobiona jest wielokształtnymi i wielobarwnymi naciekami pełnymi zadziwiającego piękna. W głąb tego świata zanurzonego w wiecznej ciemności od kilku dziesięcioleci wyruszają słowaccy speleolodzy.