Region zagórzański (Záhorie)

Lokalizacja: Trnavský kraj, okres Skalica, Skalica

GPS: N48°50'46'' E17°13'40''

Nazwa Zagórze (Záhorie) ma stare korzenie, sięgające XVII wieku. Pochodzi od łacińskiej nazwy „Processus transmontanus”, która oznaczała obszar leżący za Małymi Karpatami (Malé Karpaty), a zatem „za górami“. 

Region ten leży w zachodniej części Słowacji. Terytorium od zachodu ogranicza granica państwowa z Austrią, którą tworzy rzeka Morawa (Morava), z kolei na północnym zachodzie granica państwowa z Republiką Czeską. Od południowego wschodu ograniczają go Małe Karpaty .

Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu i łagodnym warunkom klimatycznym Zagórze jest jednym z najwcześniej osiedlanych terytoriów na Słowacji.

Z punktu widzenia ruchu turystycznego region oferuje dogodne warunki do uprawiania turystyki rowerowej, turystyki pieszej oraz letnie pobyty nad brzegami licznych jezior. Uzdrowisko Smrdaki (Smrdáky), znajdująca się w miejscowości Szasztin (Šaštín) Bazylika Minor oraz zabytki kulturalno-historyczne dawnego wolnego miasta królewskiego Skalica uzupełniają bogatą ofertę tego regionu skalický trdelník, Senica, Skalica ).

Powiaty: Senica (Senica), Skalica (Skalica), częściowo Malacki (Malacky), częściowo Myjava (Myjava).

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA

Galeria wideo