Unikalny folklor i tradycje ludowe

Ludzie na Słowacji już od niepamiętnych czasów żyli w zgodzie z naturą, z szacunkiem i pokorą wobec przodków, zwyczajów i tradycji, co odzwierciedlało się w ówczesnym sposobie życia, kulturze ludowej i folklorze.

Wiele wyjątkowych zwyczajów i tradycji ludowych przetrwało do dziś w postaci architektury ludowej, śpiewów, muzyki i tańców, obrzędów, lub twórczości ludowej oraz rzemiosł.