Informacje prawne

Szanowny odwiedzający, wchodząc na strony internetowe Słowackiej Agencji Ruchu Turystycznego, przeszukując je lub korzystając z nich, potwierdzają Państwo fakt przeczytania i zapoznania się z poniższymi warunkami, jak również to, że zgadzają się Państwo z nimi; jednocześnie zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych warunków. Słowacka Agencja Ruchu Turystycznego zastrzega sobie prawo do zmian tych warunków, kiedykolwiek aktualizując to ogłoszenie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z poniższymi warunkami, proszę opuścić te strony internetowe.

Korzystanie ze stron: Państwa dostęp na te strony (t.j. www.slovakia.travel) oraz korzystanie z nich, podlega poniższym warunkom oraz wszystkim istotnym przepisom prawnym. Jakiekolwiek korzystanie z tych stron internetowych, z informacji w nich zawartych, lub wykorzystanie ich do jakichkolwiek innych celów, aniżeli niekomercyjnych, w szczególności udostępnianie, kopiowanie, powielanie, opracowanie, dystrybucja lub przekształcanie, podlega rygorystycznemu zakazowi. Wykorzystanie dla innej, aniżeli osobistej niekomercyjnej potrzeby, uważa się za nieuprawnioną ingerencję do praw Słowackiej Agencji Ruchu Turystycznego i jednocześnie może być nieuprawnioną ingerencją do praw własności intelektualnej podmiotów, których dane lub dzieła są częścią składową tych stron internetowych. Naruszenie tego zakazu może mieć poważne skutki cywilnoprawne i karnoprawne.

Udostępnienie informacji na podanych stronach internetowych, nie można interpretować tak, że Słowacka Agencja Ruchu Turystycznego udziela licencji do praw własności intelektualnej lub praw własności przemysłowej. Bez pisemnej zgody osoby uprawnionej przez Słowacką Agencję Ruchu Turystycznego, obowiązuje rygorystyczny zakaz kopiowania, przenoszenia, powielania, plagiatowania, publikowania lub rozpowszechniania wszystkich tekstów, logo, elementów graficznych, znaków ochronnych, dźwięków oraz obrazu jako całości, jak również w poszczególnych częściach.

Odpowiedzialność prawna: Treść niniejszych stron internetowych zawiera dane oraz informacje pochodzące ze źródeł, które są powszechnie uważane za wiarygodne. Treść jest aktualizowana na bieżąco a opublikowane informacje muszą być oceniane w stosunku do momentu ich pierwszego opublikowania na tych stronach internetowych. Słowacka Agencja Ruchu Turystycznego nie ponosi odpowiedzialności za precyzyjność informacji publikowanych na tych stronach internetowych i korzystanie z informacji jest na własne ryzyko odbiorcy tychże informacji. Słowacka Agencja Ruchu Turystycznego nie ponosi odpowiedzialności prawnej za żadne szkody ani inne uszczerbki, które powstały na podstawie korzystania z tych informacji. Słowacka Agencja Ruchu Turystycznego również nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek w jakiejkolwiek formie spowodowany przez:

  • dostęp, korzystanie lub brak możliwości korzystania z danej strony internetowej;
  • opóźnienie, błąd lub przerwę w działaniu stron internetowych lub produktów, które są na nich lub za ich pośrednictwem oferowane;
  • materiały, informacje lub zalecenia opublikowane na tych stronach internetowych;


Słowacka Agencja Ruchu Turystycznego zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszych stron internetowych bez wcześniejszego ostrzeżenia.