Na Słowacji znajdziesz różnorodność

Terytorium Słowacji jest zwarte, ale jednocześnie niezwykle różnorodne. Przyroda, ludzie, a przede wszystkim zmiany historyczne stopniowo doprowadziły do podziału tego obszaru na regiony, z których każdy otrzymał inną nazwę. Najbardziej znane regiony to Liptów, Spisz czy Orawa, ale unikalną, dziewiczą przyrodę i zupełnie wyjątkowe tradycje, specjały i kulturę można również znaleźć w regionach Gemer czy Horehronie.

 • Region bratysławski (Bratysława wraz z regionem Małych Karpat)

  Region bratysławski (Bratislavský región) leży na południowym-zachodzie Słowacji, przy czym jego część południowa biegnąca wzdłuż nurtu Dunaju, będąc jednocześnie słowacko-węgierską granicą państwową a część zachodnia ciągnąca się wzdłuż nurtu rzeki Morawa (Morava) jest jednocześnie słowacko-austriacką granicą państwową. 
  więcej
 • Region horehroński (Horehronie)

  Przepiękny krajobraz z charakterystycznymi wsiami około górnego toku Hronu leży prawie w samym sercu Słowacji. Rzeka Hron, od której nazwano region Horehronia – górnego dorzecza rzeki Hron (Horehronie), bierze swój początek na południowym zboczu majestatycznej Kralowej Holi (Kráľová hoľa).
  więcej
 • Region koszycki (Košice)

  Region koszycki (Košický región) i jego okolice leży na wschodzie Słowacji. Jego centrum tworzy Kotlina Koszycka (Košická kotlina), w kształcie odwróconej litery L. Urodzajną i gęsto zasiedloną kotlinę otacza wieniec pasm górskich, które oferują wspaniałe możliwości uprawiania turystyki i rekreacji.
  więcej
 • Tatry i Spisz Północny

  Region tatrzański, leżący na północy Słowacji jest prawdopodobnie najbardziej atrakcyjnym turystycznie rejonem Słowacji. Składa się z dwóch regionów: Tatry i Spisz Północny (severný Spiš).
  więcej
 • Region dolnopoważski (Dolné Považie)

  Poważe Dolne (Dolné Považie) niesie nazwę od rzeki Wag (Váh), który płynie w poprzek tego obszaru z północy na południe. Poważe Dolne jest jednym z najwcześniej zasiedlonych terytoriów Słowacji. O ciągłości osiedlania się na tym obszarze świadczy mnóstwo znalezisk i wykopalisk archeologicznych.
  więcej
 • Region dolnozempliński (Dolný Zemplín)

  Nazwa „Zemplin” (Zemplín) pochodzi od oznaczenia Zamku Zemplińskiego (Zemplínský hrad), który wybudowano w miejscu starosłowiańskiego grodziska na brzegu rzeki Bodrog, na północ od miejscowości Somotor. Był on najstarszym zamkiem w Zemplinie – został wybudowany jeszcze przed najazdem tatarskim.
  więcej
 • Region gemerski (Gemer i Malohont)

  Terytorium Gemeru leży na południu Słowacji Środkowej, ciągnąc się aż do Węgier. W XIX wieku przyłączono do Gemeru także Malohont z centrum w Sobocie Rymawskiej (Rimavská Sobota).
  więcej
 • Region górnonitrzański (Horná Nitra)

  Już sama nazwa regionu wskazuje, ze rozpościera się on wzdłuż górnego toku rzeki Nitra, która łączy jego wysunięte głęboko na północ i południe obszary. Równolegle z jej nurtem biegną także główne arterie komunikacyjne. Region górnonitrzański jest znany przede wszystkim ze swojego kulturalno-historycznego dziedzictwa.
  więcej
 • Region górnozempliński (Horný Zemplín)

  Templin Górny (Horný Zemplín) jest najbardziej wysuniętym na wschód rejonem Słowacji. Na północy graniczy z Polską a na wschodzie z Ukrainą.
  więcej
 • Region ipelski (Ipeľ)

  Już sama nazwa wskazuje, że chodzi o region Słowacji związany z dorzeczem rzeki Ipel (Ipeľ), która na przeważającej części jest jednocześnie granicą państwową miedzy Słowacją a Republiką Węgierską.
  więcej
 • Region liptowski (Liptów)

  Liptów (Liptov) leży na północy Słowacji, gdzie styka się w swojej północno-wschodniej części słowacko-polskiej granicy państwowej. Region charakteryzuje się jednym z najbardziej malowniczych krajobrazów przyrodniczych na Słowacji. 
  więcej
 • Region naddunajski (Podunajsko)

  Region naddunajski (Podunajsko) leży na południu Słowacji, przy czym jego południowo-zachodnia i zachodnia część biegnie wzdłuż nurtu Dunaju, nad słowacko-węgierską granicą państwową. Na przeważającej części tego terytorium leży Nizina Naddunajska (Podunajská nížina). 
  więcej
 • Region nitrzański (Ponitrie)

  Ponitrze – dorzecze rzeki Nitra (Ponitrie) jest jednym z tym regionów Słowacji, które ujmują nie tylko pięknem przyrody, ale przede wszystkim dziedzictwem kulturalno-historycznym. Region ten już od dawna przyciągał naszych przodków, po których znaleźć można liczne ślady. 
  więcej
 • Region orawski (Orava)

  Orawa (Orava) leży w północno-wschodniej części Słowacji przy granicy państwowej z Polską. Punkt graniczny w katastrze miejscowości Orawska Półgóra (Oravská Polhora) jest najdalej na północ wysuniętym punktem Słowacji. Oś regionu tworzy rzeka Orawa (Orava).
  więcej
 • Region pohroński (Pohronie)

  Już sama nazwa sugeruje, że osią środkowego Pohronia (Pohronie) jest rzeka Hron. Rejon, który go otacza, był w młodszym trzeciorzędzie miejscem potężnych erupcji wulkanicznych rozłożystych stratowulkanów. Szczawnicki stratowulkan o średnicy ponad 50 km należał do największych w Europie.
  więcej
 • Region północnopoważski (Severopovažský - Žilina)

  Z uwagi na wyjątkowość scenerii przyrody i bogactwo zabytków kulturalno-historycznych region północnopowżski należy do najbardziej atrakcyjnych rejonów Słowacji. 
  więcej
 • Region spiski (Spiš)

  Spisz (Spiš) jest historycznym terytorium na północy Słowacji, mając przy tym wszystkie podstawowe cechy charakterystyczne dla typowego obszaru karpackiego. Tworzy go barwna mozaika pasm górskich i kotlin, przy czym kotliny mają w tej kompozycji położenie centralne. 
  więcej
 • Region środkowopoważski (Stredné Považie)

  Piękno otaczającej ten rejon natury, zabytkowe miasta i małe miejscowości, rozsiane wioski z typowym dla Poważa Środkowego folklorem i tradycją, a także wiele organizowanych w trakcie całego roku imprez kulturalnych zachęcają turystów do zwiedzania tego małowniczego zakątku Słowacji.
  więcej
 • Region szaryski (Šariš)

  Szarysz (Šariš) leży w północnej części Słowacji Wschodniej. Na zachodzie i południowym zachodzie graniczy ze Spiszem (Spiš), na wschodzie sięgając po Zemplin Północny. 
  więcej
 • Region turczański (Turiec)

  Region turczański (Turiec) rozpościera się w północno-zachodniej części Słowacji w Kotlinie Turczańskiej (Turčianska kotlina), która jest dość wyraźnie ograniczona grzbietami Małej i Wielkiej Fatry (Malá a Veľká Fatra), Górami Kremnickimi (Kremnické vrchy) i pasmem górskim Żar (Žiar). Oś kotliny tworzy rzeka Turiec.
  więcej
 • Region zagórzański (Záhorie)

  Nazwa Zagórze (Záhorie) ma stare korzenie, sięgające XVII wieku. Pochodzi od łacińskiej nazwy „Processus transmontanus”, która oznaczała obszar leżący za Małymi Karpatami (Malé Karpaty), a zatem „za górami“. 
  więcej