Festival dychových hudieb

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Brezno, Valaská

GPS: N48°48'54'' E19°34'28''

Miesto konania: Valaská (Brezno)

Termín konania: 4.6.2016

Typ podujatia: hudobný festival

45. ročník festivalu malých aj veľkých dychových orchestrov s medzinárodnou účasťou vo Valaskej pri Brezne.

Nadregionálny festival s dlhoročnou tradíciou a výbornou umeleckou úrovňou. Koná sa nepretržite už od roku 1971. Každoročne sa festivalu zúčastňuje 8 – 10 dychových hudieb z regiónu a Slovenska a 1 – 2 hudby z ČR alebo z okolitých štátov. V posledných rokoch sa festivalu zúčastňujú aj mažoretkové tanečné skupiny. Na festivale sa udeľujú aj ocenenia pre najlepších hráčov na dychové nástroje z regiónu, pre jubilantov a jubilujúce kapely. Záver každého ročníka tvorí koncert spojených dychových hudieb so skladbami známych autorov dychovej hudby. Nedeliteľnou časťou festivalu je aj sprievod dychových hudieb obcou Valaská. 

Zdroj: TIK Brezno / Stredoslovenské osvetové stredisko

Web: www.sosbb.sk