Drevené kostolíky svetového dedičstva UNESCO

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, Koprivnica

GPS: N49°10'18'' E21°22'27''

Ideálna poloha v strede Európy, bohatá niekoľkotisícročná história a vplyv okolitých národov zanechali Slovensku nesmierne kultúrne dedičstvo. Jeho dnešným územím prechádza pomyselná hranica dvoch kultúr, západnej a východnej.


Jedným z dôkazov je sakrálna drevená architektúra karpatskej kotliny. Preto sú drevené kostoly jedinečné svojou kombináciou prvkov latinského a byzantského štýlu.


Drevené kostoly sú špecifickým príkladom sakrálneho staviteľstva. Z viac ako 300 na Slovensku pôvodne postavených drevených kostolov sa zachovalo iba asi šesťdesiat.


Ľudoví stavitelia v nich vyjadrili harmóniu duše človeka s prírodou a snahu odpútať sa od všedného života. Mnohé drevené kostolíky sa dodnes využívajú na náboženské obrady.


Na území Slovenska sa nachádza viac ako 60 jedinečných drevených sakrálnych stavieb, z ktorých osem najvzácnejších v roku 2008 zapísali do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Drevené rímsko-katolícke kostolíky v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne chrámy v Kežmarku, Leštinách a Hronseku, ale aj svätostánky východného obradu v Bodružali, Ladomirovej a Ruskej Bystrej patria v slovenskej časti Karpatského oblúka k tým najväčším a najzaujímavejším sakrálnym skvostom, ktoré Slovensko môže svojim návštevníkom ponúknuť.


To je len pár z desiatok drevených kostolov po celom Slovensku. Artikulárne sú vskutku mimoriadne. Postavili ich bez kovových častí, napríklad klincov, a bez veže. Nielenže je skupina týchto kostolov svedectvom o spolužití rôznych náboženských vierovyznaní v tejto oblasti, ale tiež ukážkou hlbokého spojenia medzi prírodou a dušou človeka.


Slovensko má do Zoznamu svetového dedičstva zapísaných 7 lokalít – 5 kultúrnych a 2 prírodné. Tento zoznam uvádza najlepšie historické a kultúrne pamiatky Slovenska. Organizácia UNESCO zaradila na Slovensku v roku 1993 medzi kultúrne pamiatky aj Spišský hrad s okolím, Banskú Štiavnicu a Vlkolínec. V roku 2000 sa pridalo historické šarišské mesto Bardejov a v roku 2009 spišské mesto Levoča.


V roku 2008 do zoznamu UNESCO zapísali osem historických drevených kostolíkov, nachádzajúcich sa na severovýchode Slovenska. Do zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísané drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka, postavené v období 16. - 18. storočia, zahŕňajú dva rímskokatolícke, tri evanjelické a tri gréckokatolícke kostoly. Tento súbor ôsmich drevených chrámov je výnimočným príkladom európskej drevenej sakrálnej architektúry. Dostali tak najvyššie ocenenie, aké sa dá získať. Najstaršie kostoly pochádzajú zo 16. storočia a v niektorých sa dodnes konajú bohoslužby.


Pýchou oravského mesta Tvrdošín a jeho najstaršou zachovalou pamiatkou je bezpochyby gotický drevený Kostol Všetkých svätých so vzácnym barokovým oltárom a nádhernými klenbovými maľbami.


Rázovitý oravský región ukrýva jedinečný poklad v podobe dreveného artikulárneho kostola v Leštinách. Jeho interiér je bohato zdobený, pričom v ňom dominujú nástenné kvetinové maľby, bohato zdobená kazateľnica a vzácny barokový oltár s krásnou drevorezbou.


Okolie historického, pôvodne banského mesta Banská Bystrica ponúka svojim návštevníkom ozajstný skvost ležiaci v neďalekej obci Hronsek. Zvláštnosťou miestneho dreveného artikulárneho kostola z roku 1726 je jeho hrázdená konštrukcia. V blízkosti kostola je zvonica s rovnakou architektúrou. Interiér očarí nevšedným oltárom so šiestimi vymeniteľnými obrazmi, amfiteatrálnym usporiadaním lavíc na chóroch, či výbornou akustikou.


V prekrásnom prostredí pod štítmi Vysokých Tatier, v historickom meste Kežmarok, je možné nájsť barokový drevený Kostol sv. Trojice, ktorý vybudovali do podoby rovnoramenného gréckeho kríža. Jeden z najpozoruhodnejších a najpôsobivejších drevených kostolov v sebe ukrýva okúzľujúce drevorezby, ojedinelé fresky, nádherný mohutný drevený oltár a vzácny kostolný organ s drevenými píšťalami.


V malebnej šarišskej obci Hervartov sa nachádza najstarší a najzachovalejší drevený kostolík vybudovaný v 15. storočí – Kostol sv. Františka z Assisi, v ktorom môžete obdivovať nádherné čisto gotické tabuľové ikony i nástenné maľby.


Územie východného Slovenska sa môže pochváliť viacerými unikátnymi drevenými kostolmi, avšak Chrám sv. Mikuláša v Bodružali patrí k najstarším a najzachovalejším chrámom východného obradu na Slovensku. Táto obdivuhodná trojdielna zrubová stavba v sebe ukrýva jedinečný ikonostas, ktorý je maľovaný z obidvoch strán.


Jeden z najkrajších drevených kostolov východného obradu na Slovensku – gréckokatolícky Kostol sv. Michala Archanjela, sa nachádza neďaleko Svidníka, v pôsobivej obci Ladomirová. Interiér chrámu ponúka umelecky vzácny bohato vyrezávaný a maľovaný ikonostas a oltár z 18. storočia.


V tesnej blízkosti ukrajinskej hranice, v malebnej obci Ruská Bystrá, v roku 1730 postavili zrubový gréckokatolícky drevený Kostol Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša, ktorý sa od zvyšných chrámov východného obradu architektonicky odlišuje. Interiér zdobí vzácna jedinečná ikona Ukrižovania.


Naplánujte si výlet a preskúmajte jedinečné drevené kostoly karpatského oblúka. Spoznajte miesta výnimočnej krásy a mimoriadnej celosvetovej hodnoty, ktoré nikde inde nenájdete.


Autor: Marián Ondrišík

Videogaléria