Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Zvolen, Zvolen

GPS: N48°34'43'' E19°7'39''

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vzniklo na 5. výročie Slovenského národného povstania dňa 28. augusta 1949 s pôvodným názvom Stredoslovenské divadlo. Divadlo formovali výrazné osobnosti a neopakovateľné talenty, ktoré mu na desaťročia vtlačili vysokú umeleckú pečať a kvalitu.

Odchovanec významného pražského divadelníka a experimentátora E.F.Buriana A.Noskovič, skvelá dramatická charakterová herečka Mária Markovičová, Karol Badáni, Zorka Paulendová, vynikajúca komediálna herečka Angelika Jakubisová, ktorá bola mimoriadne populárna najmä u zvolenského obecenstva, Valéria Čaplová-Paulovičová, Magda Matrtajová, Andrej Mojžiš, ku ktorým sa pridali prví absolventi vysokých škôl umeleckého smeru - Juraj Sarvaš, Zlatica Gillová, Ivan Macho, Klára Dubovicová a režiséri Igor Ciel, V. Petruška, F. Rell, M. Hollý, M. Paulíny-Tóthová, M. Lokvencová-Husáková, I. Lichard, O. Haas, M. Pietor, I. Petrovický a ďalší. Skutočným formovateľom divadla sa stal dramaturg Július Tréger, ktorého pozornosť sa sústredila najmä na pôvodnú slovenskú tvorbu.