Čipkárstvo

Ozdobou šiat, odevných doplnkov, obrúskov i ďalších dekoračných predmetov na Slovensku sa stala čipka, ktorá na jeho území získala osobité črty.

Zhotovovanie paličkovaných čipiek na predaj sa na území Slovenska rozšírilo v druhej polovici 16. storočia. Z juhu ho priniesla chorvátska kolonizácia, z Čiech a Nemecka banícke obyvateľstvo.

Od 17. storočia sa čipkárstvo rozvíjalo najmä v banskom prostredí ako významné doplnkové zamestnanie. K najvýznamnejším strediskám tohto remesla patrilo okolie Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Kremnice a Prešova.

Koncom 19. storočia sa čipkárstvo stalo zdrojom príjmov aj v roľníckom prostredí. V tomto období uhorský štát zakladal čipkárske dielne a školy v pôvodných strediskách (Staré Hory, Kremnické Bane, Hodruša, Špania Dolina a i.).

S čipkárstvom sa možno dodnes stretnúť napr. v Španej Doline, kde si čipky možno i zakúpiť.

Zdroj: Dajama

Videogaléria