Banícka a geologická expozícia v Nižnej Slanej

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Nižná Slaná

GPS: N48°43'29'' E20°24'23''

Banícka a geologická expozícia pripomína skoro 700 ročnú históriu baníctva v Nižnej Slanej a pre svojich návštevníkov približuje okrem ťažkej práce baníka v minulosti aj svet minerálov a hornín vyťažených v gemerskom regióne.

Obyvatelia obce Nižná Slaná sa už od začiatku osídlenia zaoberali baníctvom, o čom svedčí mnoho starých stôlní, šácht, píng, názvov, ako aj samotný erb obce. V lokalite sa dobývali rudy medené, strieborné, ortuťové - tetraedrit, rumelka, chalkopyrit, rýdza ortuť, amalgán striebra, na ložisku Svätá Trojica. Rudy železné ako siderit, limonit, hematit, magnetit, na ložiskách Gampel, Ignác, Mano, Gabriela, Kobeliarovo.
Múzeum je zriadené v budove starej školy. Exponáty sú uložené vo vitrínach a rozdelené na časť banícku a časť geologickú.
baníckej expozícii si návštevníci môžu prezrieť zbierku olejových a karbidových lámp, je tu vystavená bohatá zbierka dobývacieho náradia od 16. storočia: čakany, oškrty, želiezka, kladivá-fajslíky, slávnostné unifomry a čiapky z 20. storočia, ako aj fokoše - teda vychádzkové palice, hutmanské kladivká a prilby. Zaujímavosťou tejto expozície sú staré banské mapy z Andrássyovských baní z 18. storočia z Nižnej Slanej, Vlachova a Gemerskej Polomy, hlinené tégliky na sciedzanie ortuti z rumelky, staré fľašky, do ktorých sa plnila ortuť z Nižnej Slanej - od šampanského z andrássyovských stolov, vyrábané v Sárospataku (Maďarsko) v 19. storočí. Okrem toho sa tu nájdu aj staré banské knihy, meracie prístroje, časti drevenej banskej dráhy zo svätotrojičných baní a rôzne banské vyznamenania a listiny.
geologickej expozícii sa návštevníci môžu zoznámiť s horninami a minerálmi vyťaženými prevažne v tunajších baniach. Zbierka obsahuje jednak horninový prehľad ložiskového územia Nižná Slaná a takmer 800 minerálov vyťažených prevažne v tunajších baniach. Rôzne tvary sideritu, kremeňa, kalcitu, pyritu, sulfosoli a iné.

Autor: TIC Rožňava

Zdroj: Dušan Vandrášik