120 rokov Slovenského národného múzea

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'45'' E17°6'26''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 5.12.2013 - 29.11.2014

Typ podujatia: výstava

Pri príležitosti osláv 120. výročia svojho vzniku SNM otvára reprezentatívnu výstavu o histórii, osobnostiach, odbornej správe, každodennom živote múzejníkov a o najcennejších zbierkach z fondov tejto významnej národnej inštitúcie. Výstava potrvá od 5. decembra 2013 do 29. novembra 2014.

Dejovou líniou výstavného projektu je história múzea sledovaná v jednotlivých etapách jeho vývoja - od počiatkov Múzea v Martine pred r. 1918, spojenie s Bratislavou až po históriu, osobnosti a prierez zbierkotvornej a expozičnej činnosti jednotlivých špecializovaných múzeí v správe SNM.

Druhá časť výstavy - Klenotnica - prezentuje to najcennejšie z depozitárov všetkých zložiek SNM (autograf opery Krútňava E. Suchoňa, najstaršiu na Slovensku zachovanú zbierku sušených rastlín - Cypriánov herbár, neúplnú kostru mamuta srstnatého, keltský Biatec, generálsku čiapku Milana Rastislava Štefánika, staroegyptskú múmiu z Luxoru a mnohé iné).

Niektoré zbierkové predmety predovšetkým z hľadiska ich ochrany a dlhodobého uchovania môžu byť vystavované len určitý čas, preto sa pre túto časť výstavy zvolila koncepcia obmieňania najcennejších exponátov.
 

Zdroj: BSK

Web: www.snm.sk