Turistická mapa SR (aplikácia)

Aplikácia obsahuje podrobnú offline topografickú mapu Slovenskej Republiky s turistickými chodníkmi, bodmi, vrchmi, atď. Svoje prejdené trasy si môžete nechať nahrávať a aplikácia Vám ich potom zobrazí na mape, vypočíta rôzne štatistiky + vykreslí výškove profily. 

Nahraté trasy, pre ďalšie spracovanie, môžete exportovať do formátu GPX a KML. Mapa je v mierke 1 : 35 000.

Hlavné funkcie aplikácie: 

- zobrazenie aktuálnej pozície na mape,
- vyhľadávanie na mape (vyžaduje pripojenie na internet),
- zobrazenie GPS súradnic, nadmorskej výšky a presnosti GPS,
- nahrávanie trasy (aj na pozadí),
- počítanie štatistík o nahratých trasách - prejdená vzdialenosť, čas, prevýšnie, rýchlosť, ...
- vykreslenie výškových profilov trás,
- export trás do formátu GPX a KML,
- odosielanie nahratých trás na email (trasa je odoslaná ako príloha k mailu vo formáte GPX alebo KML),
- nastavenie požadovanej presnosti GPS (nižšia presnosť predĺžuje výdrž batérie).

Mapa v tejto aplikácii bola vygenerovaná na základe dát z projektu OpenStreetMap a tieto dáta sú pod (c) OpenStreetMap contributors. Dizajn a políčka mapy sú pod (c) Daniel Tekel.

Dôležité upozornenie: Mapa v tejto aplikácii neobsahuje všetky existujúce turistické trasy a body (aktuálne je pokrytých asi 90% trás)! Z tohto dôvodu táto aplikácia určite nemôže slúžiť ako náhrada oficiálnej turistickej mapy. Autor aplikácie nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepresnosti v mape.