Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Senica, Hlboké

GPS: N48°39'20'' E17°24'17''

Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, ktorá je vysunutou expozídiou Záhorského múzea v Skalici, bola obnovená v septembri 2015 pri príležitosti vyhlásenia Roku Jozefa Miloslava Hurbana a je umiestnená v budove bývalej cirkevnej školy.

Deväť expozičných celkov približuje život a dielo Jozefa Miloslava Hurbana, jeho účasť v povstaní v roku 1848-1849 a národnobuditeľskú činnosť. Všíma si Hlboké ako rodisko jeho syna, popredného slovenského spisovateľa, publicistu, politika a organizátora národného života Svetozára Hurbana Vajanského (1847-1916).

Zdroj: Záhorské múzeum Skalica