Na Poľanu (1458 m.n.m.) - Poľana

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Detva, Hriňová

GPS: N48°37'29'' E19°27'50''

Horský hotel Poľana - Priehybina  - Poľana - Katruška  - Strunga  - Kopce  - Jasenová  - Kyslinky  - Príslopy - Horský hotel Poľana   (6 1/2 hod)

Pohorie: Poľana
Región: Pohronský, Horehronský

Východiskový bod: Horský hotel Poľana, parkovisko, okres Detva.
Cieľový bod: Horský hotel Poľana, parkovisko, okres Detva.

Časový rozvrh: Horský hotel Poľana - Priehybina 1/4 hod. - Poľana 3/4 hod. - Katruška 1/4 hod. - Strunga 1/4 hod. - Kopce 1/4 hod. - Jasenová 1 1/4 hod. - Kyslinky 1 1/2 hod. - Príslopy 3/4 hod. - Horský hotel Poľana 1 1/4 hod. 
Mapa: Poľana, mierka 1 : 50 000 (list 133), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Stredne náročná celodenná túra s pomerne veľkým prevýšením. Prevažná časť vedie lesom, v ktorom treba počítať s prípadným stretnutím s divou zverou vrátane medveďa hnedého. Táto možnosť je reálna prakticky v celom masíve Poľany. 
Náročnosť túry je daná predovšetkým jej výškovým profilom s výrazným stúpaním v záverečnej časti.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama