Lodná doprava

Atraktívnym spôsobom príjazdu na Slovensko je lodná doprava. Osobný prístav na Dunaji v Bratislave je spojený pravidelnými linkami s Viedňou, Hainburgom, Budapešťou a ďalšími dunajskými riečnymi prístavmi.

Vyhliadková plavba loďou môže byť aj príjemným spestrením pobytu či už v Bratislave alebo pri viacerých vodných plochách.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama