Kúpeľný dom Aphrodite Rajecké Teplice

V 2 bazénoch sa využíva rajeckoteplická termálna voda s obsahom hydrogenuhličitanu, vápnika a horčíka. Rehabilitačný/plavecký bazén určený na plávanie a iné pohybové aktivity je rozmerovo väčší, s teplotou vody 30 – 32 °C. Liečebný/relaxačný bazén umožňuje príjemné posedenie v termálnej vode s teplotou 37 – 38 °C.