Kežmarok

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok, Kežmarok

GPS: N49°8'14'' E20°25'46''

Podtatranské a spišské mesto KEŽMAROK bolo od nepamäti centrom vzdelania na Spiši a východiskom spoznávania a bádania vo Vysokých Tatrách.

KEŽMAROK (17 100 obyvateľov) patrí medzi mestá s dlhou a slávnou históriou. Poloha pod Tatrami z neho dnes vytvára aj jedno z centier letnej a zimnej turistiky. Najviac ožíva najmä počas letných dní, kedy je centrom Európskeho festivalu ľudových remesiel.

HISTÓRIA

Stredoveký Kežmarok vznikol splynutím troch pôvodných osád do jedného celku. V roku 1269 získal mestské výsady a už v roku 1348 ho chránili mestské hradby.

Priaznivý hospodársky rozvoj mesta na konci 17. storočia potvrdzuje prítomnosť 21 cechov. Na tradície chýrnych kežmarských súkenníkov a plátenníkov, ktorí svoj tovar predávali až v Grécku a Albánsku, nadviazala prvá kežmarská továreň - mechanická pradiareň a tkáčovňa ľanu založená v roku 1860. V roku 1884 nasledovala fabrika na spracovanie ľanu a v roku 1901 na výrobu súkna.

PAMIATKY

Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie.
Prehliadku mesta možno začať pri budove kežmarskej radnice, ktorá dominuje Hlavnému námestiu. Hradná ulica privádza návštevníkov mesta ku Kežmarskému hradu, ktorý svoju renesančnú podobu nadobudol po rozsiahlej prestavbe v rokoch 1572 až 1624.

Baziliku sv. Kríža postavili v 14. storočí na mieste staršej románskej kaplnky. V jej susedstve stojí od roku 1568 renesančná zvonica, najstaršia a najkrajšia na Spiši.

Pýchou Kežmarku je aj evanjelický drevený artikulárny kostol. Pristavili ho v roku 1717 k staršej kamennej sakrálnej stavbe z roku 1593, ktorá dnes vytvára jeho sakristiu. Táto jedinečná drevená stavba z tisu a červeného smreka bola postavená bez použitia jediného kúska kovu. Barokový interiér kostola je tiež vyrobený z dreva. Umelecky veľmi cenný je najmä kostolný organ s drevenými píšťalami.

TIP NA VÝLET

Prehliadku Kežmarku možno zakončiť výstupom na Jeruzalemský vrch na východnom okraji mesta, odkiaľ je pekný výhľad na Kežmarok orámovaný úchvatnou siluetou Tatier.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama