Region środkowopoważski (Stredné Považie)

Lokalizacja: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčín

GPS: N48°53'40'' E18°2'27''

Piękno otaczającej ten rejon natury, zabytkowe miasta i małe miejscowości, rozsiane wioski z typowym dla Poważa Środkowego folklorem i tradycją, a także wiele organizowanych w trakcie całego roku imprez kulturalnych zachęcają turystów do zwiedzania tego małowniczego zakątku Słowacji.

Na typowy wygląd i charakter Poważa Środkowego (stredné Považie) ma wyraźny wpływ najdłuższa słowacka rzeka Wag (Váh), tworząca centralną oś tego rejonu. Wieniec okolicznych pasm górskich - od strony zachodniej Białe Karpaty (Biele Karpaty), od strony południowej Małe Karpaty (Malé Karpaty), i od wschodu Góry Iłowieckie (Považský Inovec) i Góry Strażowskie (Strážovské vrchy), oferują doskonałe warunki relaksu i wypoczynku, szczególnie turystyki pieszej i rowerowej, latem do uprawiania sportów wodnych i w okresie zimowym do uprawiania narciarstwa.

Bogata historia rejonu jest potwierdzeniem, iż tak jak w przeszłości przyciągał on uwagę przybyszów tak samo dzisiaj przyciąga uwagę turystów. Pobyt legionów rzymskich na początku naszej ery pod Zamkiem Treńczyńskim (Trenčiansky hrad), zabytki z czasów Państwa Wielkomorawskiego (Wielka Morawa) z XI wieku, znaleziska archeologiczne, grody, zamki i pałace, umocnienia, budowle sakralne i kamienice bogatych mieszczan - to wszystko tworzy bogatą ofertę kulturalną w ramach ruchu turystycznego na Poważu Środkowym. Występują tutaj również źródła mineralne i wody termalne. Z uwagi na bogate złoża wody siarczanej, uzdrowiska w Trenczyńskich Cieplicach (Trenčianske Teplice) specjalizują się w leczeniu chorób aparatu ruchowego, reumatyzmu, schorzeń cywilizacyjnych itd. Warto też odwiedzić najmłodsze znajdujące się na Słowacji uzdrowisko Nimnica, położone na skraju pasma górskiego Jaworniki. Trenčín .

Powiaty: Trenczyn (Trenčín), Ilawa (Ilava), północna część powiatu Myjawa (Myjava) częściowo Nowe Miasto nad Wagiem (Nové Mesto nad Váhom), południowa część powiatu Puchów (Púchov).

Źródło: Vydavateľstvo Dajama, Kultúrno-informačné centrum mesta Trenčín