Vitrážové okná v synagóge

Základné údaje

  • Zdroj: MsÚ Trenčín

Odkazy