Symbolická veža - 1. zastavenie, Banská Bystrica

Základné údaje

  • Zdroj: SACR

Odkazy