Banícka krčma, Špania Dolina

Základné údaje

  • Zdroj: SACR

Odkazy