Časť oporného múru nad hlavným vchodom

Základné údaje

  • Zdroj: KIC Trenčín

Odkazy