Medzinárodný festival krojovaných bábik

Základné údaje

  • Autor: Juraj Švedlár
  • Zdroj: SÚZ - informačná kancelária Levoča

Odkazy