Vnútorné nádvorie (2014)

Základné údaje

  • Zdroj: Hotel The Grand Vígľaš

Odkazy