Pred rekonštrukciou – vnútorné nádvorie (2009)

Základné údaje

  • Zdroj: Hotel The Grand Vígľaš

Odkazy