Podtatranské múzeum Poprad

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, Poprad

GPS: N49°3'13'' E20°17'50''

Podtatranské múzeum v Poprade patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Nachádza sa v budove postavenej v roku 1886, v pseudorenesančnom slohu a zodpovie vám na mnohé otázky týkajúce sa histórie podtatranského regiónu. Múzeum bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876.

PODTATRANSKÉ MÚZEUM POPRAD - stále expozície:

Gánovce – životné prostredie neandertálskeho človeka 
Je jedinou expozíciou na Slovensku, v ktorej má návštevník možnosť prostredníctvom vystavených exponátov spoznať neandertálskeho človeka, žijúceho v oblasti pod Vysokými Tatrami pred 120 000 rokmi.

Pravek a včasný stredovek pod Tatrami 
Poskytuje v chronologickom slede najpravdepodobnejší obraz dejinného vývoja tohto regiónu od neskorého paleolitu (pred 10 000 rokmi) až po stredovek.

Poprad v storočiach 
Približuje návštevníkom múzea bohatú históriu mesta Poprad a jeho blízkeho okolia od polovice 13. storočia do začiatku 20. storočia. Okrem historického vývinu a hospodárskeho rozvoja mesta mapuje i dejiny Uhorského karpatského spolku a Tatranského a Karpatského múzea (dnes Podtatranského múzea).

Príroda známa – neznáma 
V prírodovednej expozícii sa môžu návštevníci oboznámiť s prírodou podtatranského regiónu. Pozostáva z troch ucelených častí: neživej prírody, botanickej a zoologickej.

Modrotlačiarenská dielňa E. Montška 
Expozícia predstavuje spôsob výroby a využitie modrotlače v odeve i interiéri. Prezentuje aj vzácny materiál modrotlačiarenských foriem.

Knižnica Podtatranského múzea 
Fond knižnice sa skladá z historického a nového fondu. Okrem kníh sa tu nachádzajú brožúry, časopisy, mapy, rukopisy a albumy z oblasti histórie etnografie cestovného ruchu a podobne. Služby verejnosti sú poskytované formou internetového štúdia.

PODTATRANSKÉ MÚZEUM POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOTA - stále expozície: 

Cechy a remeslá na Spiši – expozícia prezentuje zbierky cechového charakteru i samotné výrobky.
Meštianske bývanie – ukážky bytových a odevných doplnkov z konca 19. a začiatku 20. storočia. 
Vznešenosť a pokora – expozícia predstavuje verejnosti sakrálne umelecko-historické pamiatky zo 17. – 19. storočia. 
Osobnosti Spišskej Soboty (stála výstava)

Autor: IK LE

Zdroj: Podtatranské múzeum Poprad