Nitra

Lokalizacja: Nitriansky kraj, okres Nitra, Nitra

GPS: N48°19'4'' E18°5'15''

Starodawna NITRA je nie tylko najstarszym miastem na Słowacji, ale także znaczącym centrum gospodarczym zachodniej Słowacji, siedzibą dwóch uniwersytetów i ośrodkiem szkolnictwa i badań w zakresie gospodarki rolnej.

NITRA (83 265 mieszkańców) jest czwartym pod względem liczby mieszkańców miastem na Słowacji. Jest miastem nowoczesnym, z bogatym życiem kulturalnym Teatralna Nitra, Nitrzańska Wiosna Muzyczna, ogólnokrajowe słowackie uroczystości dożynkowe) oraz handlowym (międzynarodowa wystawa rolniczaAgrokomplex“ i wiele innych imprez targowych, odbywających się na terenie wystawowym na osiedlu Chrenová).

HISTORIA

W literaturze mówi się o Nitrze jako o najstarszej osadzie typu miejskiego na Słowacji (z lat siedemdziesiątych IX wieku). Na przełomie VIII i IX wieku uformowało się tutaj samodzielne politycznie Księstwo Nitrzańskie, na czele którego stał książę Pribina. Był on pierwszym znanym władcą Słowian, których uważa się za protoplastów dzisiejszych Słowaków. Pribina wybudował w Nitrze w 828 roku pierwszy chrześcijański kościół na terytorium dzisiejszej Słowacji.

Księstwo Nitrzańskie przetrwało jeszcze następne dwa stulecia, później weszło w skład państwa węgierskiego. Około 1000 roku w Ostrzyhomiu  powstało arcybiskupstwo i rejon Nitry stał się jego biskupstwem. W archiwum biskupstwa nitrzańskiego zachowały się do chwili obecnej dwa cenne egzemplarze pergaminu, zwane „Dokumentami zoborskimi“. Powstały one w latach 1111 i 1113. Są to najstarsze znane oryginalne teksty pisane sporządzone na terytorium dzisiejszej Słowacji.

Wielkimi zgłoskami w dziejach miasta zapisał się dzień 2 września 1248 roku, kiedy to Nitra stała się wolnym miastem królewskim. Przywileje te, dotyczące Miasta Dolnego, nadał król Bela IV. Zamek wraz z Miastem Górnym pozostały dalej majątkiem biskupstwa. Krótka historia Nitry jako wolnego miasta królewskiego dobiegôa końca w 1288 roku. Została wtedy miastem feudalnym, które zachowało sobie jednak częściową autonomię.

ZABYTKI

Zabytki znajdujące się w historycznym centrum miasta wchodzą w skład miejskiego rezerwatu zabytkowego.
Centralną dominantą miasta jest Zamek Nitrzański z Katedrą św. Emerama.

Pod zamkiem wyrosło Miasto Górne, które znalazło się wewnątrz gotyckich fortyfikacji zamku. Swój dzisiejszy barokowo-klasycystyczny wygląd zawdzięcza przede wszystkim tzw. Dużemu Seminarium, franciszkańskiemu klasztorowi i kościołowi oraz Domowi Żupy. Zwiedzający tę część miasta z pewnością zatrzymają się przed Pałacem Klucha w stylu empire, z rzeźbą „Atlanta“ w narożu (ogólnie zwanego Corgoniem,  od nazwy którego pochodzi też nazwa znanego nitrzańskiego piwa).

Innymi interesującymi zabytkami są Klasztor z Kościołem św. Piotra i Pawła oraz Klasztor i Kościół Pijarów.

PROPOZYCJA  WYCIECZEK  TURYSTYCZNYCH

Pod względem turystycznym atrakcję stanowi wycieczka na górę Zobor. Oprócz przepięknego widoku na Nitrę i okolicę, oferuje przyjemne spacery po parku leśnym po trasie szlaku edukacyjnego Zobor. Szlak powrotny z góry Zobor prowadzi przez dzielnice miasta z winnicami, także turyści mogą się zatrzymać w którejś z małych winiarni, znanych z oferty win o przyjemnym smaku.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama

Galeria wideo