Galeria Encián

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Poprad, Vysoké Tatry

GPS: N49°11'19'' E20°13'57''

Galeria Encián jest drugą najwyżej położoną galerią w Europie i najwyżej położoną w środkowej Europie oraz na Słowacji – znajduje się na wysokości 1751 m n.p.m.

Encián zbudowano na brzegu Łomnickiego Stawu według projektu architekta Dušana Samuela Jurkoviča w latach 1936–1937. Dawna górna stacja kolejki linowej z Łomnicy Tatrzańskiej zaczęła służyć jako dolna stacja kolejki na Łomnicę. Oprócz zaplecza technologicznego budynek ten posiada również część restauracyjną i mieszkalną. 

Budowa nowej górskiej kolejki gondolowej z Łomnicy Tatrzańskiej do Łomnickiego Stawu z osobnym budynkiem w latach 70. XX w. wpłynęła na los Galerii Encián. W 1999 r. odbył się ostatni kurs kolejki linowej z Łomnicy Tatrzańskiej, natomiast w 2011 r. zdemontowano ostatnie słupy. Tym samym ostatecznie kolejka linowa została zamknięta.