Dolný Kubín

Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, Dolný Kubín

GPS: N49°12'32'' E19°17'43''

DOLNÝ KUBÍN jest malowniczym miasteczkiem, które znajduje się w południowo-zachodniej części regionu Orawa. Miasto leży na wysokości 468 m n.p.m. Przez obszar, na którym leży  Dolný Kubín płynie rzeka Orawa, która dzieli miasto na dwie części.

DOLNÝ KUBÍN (20 000 mieszkańców) jest metropolią regionu Orawa.  Dla zwiedzających jest bramą wejściową do Orawy - najbardziej północnego regionu Słowacji. Miasto leży w południowo-zachodniej części Pogórza Orawskiego (Oravská vrchovina), a ściślej na pograniczu Pogórza z Orawską Magurą (Oravská Magura).

HISTORIA 

Początki osadnictwa na tym obszarze sięgają prehistorii, o czym świadczą liczne odkrycia archeologiczne dokonane w pobliskiej okolicy. Pierwsza, aczkolwiek tylko pośrednia, pisemna wzmianka o Dolnym Kubíne pochodzi z 1323 roku. W latach 1632-1633 Dolný Kubín uzyskał prawa miejskie i od roku 1683 był siedzibą żupy. Swój największy rozmach, który można było zaobserwować przede wszystkim na polu kultury osiągnęło miasto w XIX wieku. Dolný Kubín i cały region Orawy jak najsłuszniej uważa się za ten, który pełnił rolę kulturalnego ośrodka słowackiego życia kulturalnego i społecznego w ówczesnym Królestwie Węgier, albowiem działały tu osobistości formatu nie tylko słowackiego, ale i również europejskiego, takie jak Pavol Országh Hviezdoslav, Andrej Radlinský, Samo Chalupka, Martin Hamuljak, Anton Bernolák, pierwszy kodyfikator języka słowackiego, oraz literaci i pisarze Martin Kukučín, Ladislav Nádaši-Jégé i inni. Dziś Dolný Kubín jest żywym  i szybko rozwijającym się miastem.

ZABYTKI

Najstarszym zabytkiem o charakterze kulturalno-historycznym jest Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z wieżą pochodzącą z XIV wieku. Podstawowym, sięgającym średniowiecza zabytkiem urbanistycznym miasta jest Hviezdoslavovo námestie (Plac Hviezdoslava). Na obrzeżach  placu znajduje się kilka kamienic mieszczańskich zbudowanych w stylu renesansowym i barokowym.

Najstarszy ośrodek literacki na Słowacji, Orawskie Muzeum P. O. Hviezdoslava, zbudowano na początku XX wieku. Pierwotnie mieściła się w tym miejscu biblioteka V. Čaploviča, któego zbiory przechowywane są tutaj po dziś dzień.

Naprzeciwko Muzeum P. O. Hviezdoslava stoi dom pamięci P. O. Hviezdoslava, w którym poeta żył, pracował i gdzie zmarł w 1921 r. Na fasadzie domu wzniesiono tablicę pamięci Hviezdoslava. Dziś działa tu "Pensjonat u Hviezdoslava".

Do najbardziej odwiedzanych miejsc nowoczesnej części miasta należy Most Kolumnadowy, który łączy osiedle Bysterec ze starym miastem. W jego pobliżu znajduje się hala targowa zbudowana w podobnym do mostu stylu architektonicznym.

PROPOZYCJE WYCIECZEK

Na Slanickiej Wyspie Sztuki położonej na samym środku Orawskiej zapory wodnej umieszczono stałą ekspozycję sztuki ludowej. Do ciekawostek należy również ewangelicki drewniany artykularny kościołek w Leštinách. W Domu Pamięci Martina Kukučína w Jasenová można podziwiać typowe a oryginalne meble ludowe.

Źródło: Zdroj: TIK Dolný Kubín