Bratislava

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'37'' E17°6'30''

Hlavné mesto Slovenskej republiky BRATISLAVA označovaná aj ako krásavica na Dunaji sa môže pýšiť nielen bohatou históriou (niekoľko storočí bola hlavným mestom Uhorska), ale aj zaujímavou súčasnosťou (je centrom najdynamickejšie sa rozvíjajúceho regiónu v strednej Európe).

BRATISLAVA (425 500 obyvateľov), ležiaca na juhozápade Slovenska, sa rozkladá na oboch brehoch Dunaja a na úpätí pohoria Malých Karpát. Vďaka tejto výbornej polohe sa tu sústreďoval rušný život už od dávnej minulosti. Dnes sú tieto miesta svedkom rýchleho rozvoja mladej Slovenskej republiky. Napriek svojej bohatej histórii patrí Bratislava k najmladším hlavným mestám sveta a jej obyvateľstvo je priemerne tiež veľmi mladé. Moderná metropola otvára svoju náruč nielen Európe, ale aj vzdialenejšiemu svetu, čo potvrdzuje stále narastajúci počet jej návštevníkov z najrôznejších krajín. Láka ich útulnosť nie príliš veľkého a predsa pulzujúceho mesta, historický šarm prelínajúci sa s najnovšími trendami. Paláce, moderné obchodné centrá, vynikajúce umenie slovenských kuchárov a pivovarníkov, priateľskí obyvatelia, mnohé medzinárodné kultúrne i športové podujatia, výstavy, obchodné príležitosti. Dôvodov, prečo sem prísť, je skrátka veľa a tých, ktorí si Bratislavu zamilujú, stále pribúda.

HISTÓRIA

Toto strategicky významné miesto zohralo neraz dôležitú úlohu v dejinných udalostiach strednej Európy. V roku 1291 získalo plné mestské výsady a stalo sa slobodným kráľovským mestom. V 14. a 15. storočí prežívala Bratislava obdobie rozmachu obchodu a remesiel. Založenie Academie Istropolitana (1467) posilnilo význam Bratislavy i ako centra kultúry a vzdelanosti vtedajšieho Uhorska. Po preniknutí Turkov hlbšie do Uhorska bola v roku 1536 Bratislava vyhlásená za hlavné mesto Uhorska, za sídlo uhorského snemu, ústredných orgánov a korunovačné mesto uhorských kráľov a kráľovien. Od roku 1563 do roku 1830 bolo v Bratislave korunovaných 11 kráľov a 8 kráľovských manželiek.

Protiturecké vojny a stavovské povstania v 16. a 17. storočí negatívne ovplyvnili hospodársky vývin mesta. V 18. storočí, najmä počas panovania Márie Terézie opäť vzrástol význam Bratislavy. Z tohto obdobia sa zachovalo množstvo nádherných palácov a budov. V 19. storočí začal stúpať význam mesta aj ako centra šírenia osvietenských myšlienok a Bratislava sa stala kolískou slovenského národného obrodenia. Revolučné udalosti, hnutie robotníctva a prvá svetová vojna poznamenali i Bratislavu, ktorá od roku 1918 je centrom politického, hospodárskeho a kultúrneho života Slovákov.
V súčasnosti je moderným veľkomestom a sídlom politických, štátnych, hospodárskych, spoločenských a vedeckých orgánov a inštitúcií.

PAMIATKY

Jednou z typických dominánt, ktoré sú viditeľné už z diaľky, je Bratislavský hrad. Najatraktívnejšou časťou Bratislavy s najväčšou koncentráciou historických pamiatok a kultúrnych inštitúcií je jednoznačne Staré mesto - ideálne miesto pre romantikov, ktorí sa radi túlajú úzkymi uličkami a objavujú stopy dávnej minulosti uprostred moderného sveta.
Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie.

PREHLIADKY MESTA

Prehliadky Bratislavy s rôznou tematikou ponúka Centrálne informačné centrum na Klobučníckej ulici v centre mesta.


 
Videogaléria