Bardejov

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, Bardejov

GPS: N49°17'32'' E21°16'35''

Druhým slovenským mestom zaradeným do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO je starobylý Bardejov, jedno z najstarších slovenských miest.

Východoslovenský Bardejov (33 700 obyvateľov) už v roku 1986 ocenili prestížnou Európskou cenou – zlatou medailou nadácie ICOMOS pri UNESCO a v roku 2000 zaradili do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Príťažlivosť Bardejova sa znásobuje tým, že je súčasťou peknej krajiny s množstvom turistických atraktivít. Na juhovýchodnom úpätí flyšového masívu Busova ležia v pokojnej doline Bardejovského potoka Bardejovské kúpele. Sú administratívnou súčasťou Bardejova. Na okraji kúpeľov stojí Múzeum ľudovej architektúry, v ktorom sa sústredilo 28 ľudových stavieb z horného Šariša a zo severného Zemplína.

História
V roku 1241 sa v tzv. ipatijevskom letopise spomína trhová osada Bardouev. O šesť rokov mladšia listina uvádza, že na území terra Bardpha stál kláštor cistercitov. Po tatárskom vpáde sa pod vplyvom nemeckých kolonistov začalo rodiť bohaté a prosperujúce stredoveké mesto. Jeho rozvoj urýchlili početné kráľovské výsady a najmä rozhodnutie Ľudovíta I. z roku 1376, na základe ktorého Bardejov povýšili na slobodné kráľovské mesto.

V 15. storočí prežíval Bardejov najväčší rozmach. Hybnou silou hospodárskej prosperity bol obchod a remeslá, vďaka ktorým sa zaradil medzi najvýznamnejšie mestá Uhorska. V 16. storočí sa mesto otvorilo novým myšlienkam v oblasti kultúry a vzdelania. Ich nositeľmi boli najmä predstavitelia renesančného a reformačného humanizmu importovaného predovšetkým z Nemecka.

Pamiatky
Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie.
O Bardejove sa hovorí, že je najgotickejším mestom na Slovensku. Jeho centrum tvorí ucelený súbor historických budov, ktorý ohraničuje takmer súvislý pás mestského opevnenia. Ústrednou plochou historického jadra je obdĺžnikové námestie obstavané radom starobylých meštianskych domov s typickými štítovými priečeliami s podlomenicami.

Uprostred námestia stojí budova bývalej radnice zo 16. storočia. V hodnotných interiéroch radnice sú vystavené najcennejšie exponáty vlastivedného múzea. Ďalšiu expozíciu tohto múzea umiestnili do pôvodne gotického meštianskeho domu Gantzughof s renesančnou arkádou, ktorý stojí v juhozápadnom rohu námestia.

Najvýznamnejšou pamiatkou námestia je rímskokatolícky farský Kostol sv. Egídia stojaci v jeho severnej časti. Začali ho stavať začiatkom 15. storočia a postupne dostal podobu veľkolepej gotickej baziliky s tromi loďami. V interiéri zaujme súbor 11 neskorogotických krídlových oltárov z 15. storočia, z ktorých niektoré plastiky sa považujú za vrcholné európske rezbárske práce.

Jedinečný pohľad na Bardejov z vtáčej perspektívy poskytuje ochodza mohutnej novogotickej kostolnej veže.

Ozdobou mesta je aj františkánsky kláštor s kostolom. Kláštor stojí blízko hradieb mestského opevnenia, ktoré sú najzachovanejším stredovekým obranným systémom na Slovensku. Okrem kamenných hradieb sa zachovali 3 brány10 bášt.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama

Web: www.bardejov.travel