Vyhliadková veža na Dukle

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, Hutka

GPS: N49°24'37'' E21°26'37''

V priestore Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských hraniciach sa nachádza vyhliadková veža, z ktorej môže návštevník vidieť široký priestor slovenského a poľského územia – dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie. 

Veža bola sprístupnená verejnosti v roku 1974 pri príležitosti 30. výročia bojov o Duklu. Súčasná vyhliadková veža bola postavená v blízkosti niekdajšej drevenej vyhliadkovej veže.Je vysoká 49 m. Interiér veže vhodne dopĺňajú umelecké diela: akad. sochára A. Račka Vítanie osloboditeľov, figurálna kompozícia Spoločný boj akad. sochára J. Koreňa. Exteriér veže dopĺňa Lipová ratolesť – symbol slovanskej vzájomnosti od akad. sochára F. Patočku. Vo vyhliadkovej veži je umiestnený "Plán úderu Červenej armády cez Karpaty na priamu pomoc SNP" a "Situačná mapa v priestore Duklianskeho priesmyku od 30.9. do 5.11.1944". 

Zdroj: Múzejné oddelenie Vojenského historického múzea vo Svidníku