Prírodný park v Betliari

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Betliar

GPS: N48°42'23'' E20°30'37''

Park pri Betliarskom kaštieli je najväčším historickým prírodno-krajinárskym parkom na Slovensku. V roku 1978 bol zapísaný do zoznamu svetových historických záhrad a tvorí rozlohou úžasných 81 ha.

Súčasťou parku nie sú iba vzácne druhy stromov, ale i vodné plochy, taktiež chodníky a historické stavby, ktoré spolu s kaštieľom vytvárajú ladný a jednotný celok.

Park pri kaštieli bol založený v 18. storočí. Za zakladateľa parku považujeme významného záhradného architekta empírovej doby Henricha Nebbiena, ktorý podľa zachovalej mapy z urbáru z roku 1804 už našiel park v Betliari o rozlohe 14-16 ha.

Časť pred kaštieľom bola upravená v pravidelnom barokovom slohu. V blízkosti budovy bol parter (priestor, z ktorého sadovník výsadbou okrasných rastlín vytvoril sadovnícky jednotný celok). V prípade betliarskeho parku sem zapadá krásna baroková výsadba zo strihaného buxusu okolo fontány v tvare štvorlístka so sochou Psyché od neznámeho francúzskeho sochára.

Ďalším významným architektom v histórii kaštieľskeho parku bol Jozef Bergman, ktorý v roku 1823 navrhol a uskutočnil stavbu veľkého umelého vodopádu, najväčšieho svojho druhu v slovenských parkoch. Plán (rytina) je vystavený v zbierkach múzea. V druhej polovici 19. storočia sa územie parku rozšírilo vo všetkých smeroch a tak dosiahol park rozlohu 81 ha.

V kompozícii parku zohráva mimoriadne významnú úlohu aj jeho okolie. Park je osadený v strednej časti údolia betliarskeho krivého potoka. Základ parkovej výsadby tvoria domáce druhy drevín – hlavne javory, jasene, lipy, duby, hraby, buky a iné. Architektonická a krajinárska zložka sa vzájomne prelínajú. Zaujímavý je Slobodomurársky pavilón, ukrytý v zmiešanom poraste a obohnaný vodnou priekopou. Podobne medzi veľmi zaujímavé stavby patrí Veľký umelý vodopád s grottou. Ďalšie zaujímavé objekty sú Hermésova studňa, stĺp z vápenatého tufu vysoký 3,20 m zvaný Olympijský oheň, tajomný Bosnia–bar (zrúcanina), rotunda, v ktorej bola pôvodne umiestnená knižnica, Japonský most, Čínsky pavilón a iné. Z plastík bol najvzácnejší Budha, ktorý bol ukradnutý. Zaujímavosťou je aj liatinová socha rytiera Arpáda, vysoká 150 cm.

Betliarsky park je naozaj skvostom kde nemožno prehliadnuť vzácne dreviny a objekty i vzácne stromy. Park prechádzal mnohými rekonštrukciami až do podoby, ktorú môžeme vidieť dnes.

Zdroj: SNM - Múzeum Betliar