Skvosty podzemia - skutočné klenoty

Máloktorá krajina je obdarovaná takým množstvom rozmanitých podzemných krasových útvarov ako práve Slovensko. U nás nájdeš tu vyše 7 500 známych jaskýň, pričom dvadsať z nich môžeš navštíviť.

Medzi tie najvýznamnejšie a najcennejšie patria jaskyne Slovenského krasu a Dobšinská ľadová jaskyňa, ktoré boli zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Unikátnu hodnotu má predovšetkým Ochtinská aragonitová jaskyňa, jediná svojho druhu v Európe. Jej vzácne podzemné priestory sú zdobené kryštálmi aragonitu miestami sformovanými do podoby krehkých koralov či snehovo bielych kríčkov.

V Domici, najväčšej známej jaskyni Slovenského krasu, môžeš zažiť atraktívnu plavbu na loďkách po riečke Styx.

Sprístupnené jaskyne na Slovensku.pdf

Zoznam neobsahuje žiadne objekty