Múzeum oravskej dediny

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Tvrdošín, Zuberec

GPS: N49°15'38'' E19°39'42''

Len 3 km od Zuberca sa na poľane Brestová pod Západnými Tatrami nachádza jedinečný skanzen - Múzeum oravskej dediny. Jeho stredom preteká Studený potok, na brehoch ktorého je na ploche približne 20 ha postavená dedina - súbor charakteristických ľudových stavieb z jednotlivých oravských regiónov.

Návštevník tu nájde obytné a hospodárske stavby (obytné domy, poľnohospodárske usadlosti, komory, senníky, salaš, atď.), sakrálne stavby (drevený kostol, cintorín, zvonice) a objekty oravských remeselníkov (remeselnícky a plátennícky dom, valašský mlyn a pílu, valchu, vyhňu, hrnčiarsku pec, atď.).

Múzeum je architektonicky rozdelené do piatich celkov. Dolnooravský rínok reprezentuje bohatšiu časť dolnej Oravy s honosnejšími stavbami rozloženými vo voľnejšom priestore. Mlynica pri potoku sústreďuje vodný mlyn, pílu a valchu na úpravu súkna so spoločným vodným náhonom. Zamagurská ulica s domami a hospodárskymi stavbami bohatých a stredných roľníkov predstavuje charakteristickú štruktúru oravskej dediny. Goralské lazy charakterizujú najchudobnejšiu časť Oravy ležiacu na juhovýchodných svahoch Oravských Beskýd.

Areálu dominuje cintorín a neskorogotický drevený Kostol sv. Alžbety zo Zábreže z 15. storočia stojaci na vyvýšenom mieste.

V múzeu sa pravidelne usporadúvajú národopisné výstavy a v auguste sa v miestnom amfiteátri organizujú medzinárodné Podroháčske folklórne slávnosti. V areáli prezentujú svoje umenie ľudoví remeselníci, ktorí tu aj predávajú svoje výrobky. Atrakciou je tiež posedenie v originálnom hostinci upraveného starého mlyna.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA