Zrúcaniny Kameneckého hradu

Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, Veľký Kamenec

GPS: N48°21'40'' E21°48'19''

Na návrší priamo v obci Veľký Kamenec sa nachádza hrad s rovnakým názvom. Kamenecký hrad je obľúbenou atrakciou návštevníkov obce s krásnym výhľadom na celé okolie.

Kamenecký hrad bol postavený v 13. storočí po tatárskom vpáde. Počas bojov o uhorský trón ho  dobývajú Jiskroví vojaci. Neskôr bol oslobodený vojskami uhorského kráľa Mateja Korvína. Počas protihabsburgských povstaní bol hrad obsadený cisárskymi vojskami a v roku 1673 na výstrahu zničený. 
Do dnešnej doby bola zachovaná veľká polygonálna bašta a fragmenty múrov.
Pod hradom sa nachádza prírodný amfiteáter, kde sa zvyknú konať kultúrne akcie.

Autor: TIC Rožňava