Zlatý žobrák 2015

Lokalizácia: Košický kraj, Košice

GPS: N48°43'16'' E21°15'28''

Termín konania: 17.6.2015 - 20.6.2015

Typ podujatia: TOP podujatie, filmový festival

Blíži sa 21. medzinárodný festival lokálnych televízií. Tento rok sa uskutoční nielen v Košiciach, ale aj v Užhorode na Ukrajine. Snahou je zopakovať na Ukrajine to, čo sa festivalu podarilo v iných častiach Európy – vytvoriť zoskupenie tvorcov, podporiť programovú výrobu a výmenu a ozdraviť mediálny priestor a podmienky pre vysielateľov.

Festival “Zlatý žobrák” je jednou z najväčších platforiem, prostredníctvom ktorej nielen lokálne televízie krajín Európskej únie, ale aj krajín juhovýchodnej Európy, hoci formálne ešte nie sú členmi Európskej únie, ovplyvňujú svoju európsku budúcnosť a istým spôsobom aj komunikačnú a mediálnu politiku.

Po 20-tich rokoch budovania vzťahov medzi lokálnymi a regionálnymi televíziami, a takmer rovnakom počte rokov podpory mladých tvorcov a menších produkčných spoločností, chce Medzinárodný festival lokálnych televízií - Zlatý Žobrák, konajúci sa v Košiciach, reagovať na situáciu na Ukrajine.

Zdroj: Nadácia City TV

Web: Viac informácií