Židovské Košice

Lokalizácia: Košický kraj, Košice

GPS: N48°43'7'' E21°15'33''

Termín konania: 2.7.2016 - 3.7.2016

Typ podujatia: iné podujatie

Na potulke zistíte čo všetko by v Košiciach nebolo, keby sa o to nepričinili Židia. Málokedy sa dá dostať do synagógy či do mikve. Potulky mestom Košice však odhaľujú aj tajomstvá ukryté za múrmi židovských pamiatok.

Kedysi bol každý piaty Košičan - Žid. Po rímskych katolíkoch boli druhé najpočetnejšie náboženské vyznanie v meste. Preto tu mali až 5 synagóg, bolo ich tu niekoľko prúdov: neológovia, ortodoxní, chasidi a status quo. Medzi Krmanovou a Zvonárskou aj v súčasnosti vyzerá najžidovskejšie v meste. Je tam najstaršia zachovaná synagóga, hneď vedľa aj modlitebňa, ktorá sa využíva i teraz, pravdepodobne najstarší židovský rituálny kúpeľ (mikve) na Slovensku, kóšer reštaurácia, byt rabína a ďalšie.

Trasy prehliadok v sobotu a v nedeľu sú rôzne, rôzny je aj obsah prehliadok.

Sprievodcovia:
Milan Kolcun sprevádza v sobotu (2. júl) aj v nedeľu (3. júl) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 po slovensky a o 17:00 anglicko-slovensky.
Zoltán Balassa sprevádza v sobotu (2. júl) aj v nedeľu (3. júl) po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00.

Zdroj: www.potulka.sk

Web: www.potulka.sk