Zádielskou dolinou - Slovenský kras

Lokalizácia: Košický kraj, okres Košice - okolie, Dvorníky - Včeláre

GPS: N48°36'8'' E20°50'21''

Dvorníky - Zádiel  - Zádielska dolina-horáreň  - Bezvody - Na Skale - Turniansky  hrad  - Turňa nad Bodvou  (5 1/4 hod)

Pohorie: Slovenský kras (NP Slovenský kras)
Región: Košický

Východiskový bod: Dvorníky, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Košice-okolie.
Cieľový bod: Turňa nad Bodvou, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Košice-okolie.

Časový rozvrh: Dvorníky - Zádiel 1/2 hod. - Zádielska dolina-horáreň 1 1/4 hod. - Bezvody 1 1/4 hod. - Na Skale 3/4 hod. - Turniansky  hrad 1 hod. - Turňa nad Bodvou 1/2 hod. 
Mapa: Slovenský kras - Domica, mierka 1 : 50 000 (list 139), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Stredne náročná trasa. Náročný je výstup z Blatnickej doliny na okraj Zádielskej planiny. Trasa v úvode vedie cez krasovú tiesňavu Zádielska dolina oddeľujúcu planiny Horný vrch a Zádielska planina. Tiesňava je národnou prírodnou rezerváciou, ktorá púta pozornosť bizarnými skalnými tvarmi útesov miestami vysokých až 300 m. 
Krajinársky nemenej pôsobivý je návrat do Turnianskej kotliny cez Zádielsku planinu. Nezabudnuteľné sú výhľady z Krkavčích skál do veľkolepej tiesňavy potoka Blatnica. Trasa vedie po dobre značkovaných turistických chodníkoch. Za zhoršenej viditeľnosti treba venovať zvýšenú pozornosť orientácii v otvorenom teréne Zádielskej planiny.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama