Výstava relikvií tibetských majstrov

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov, Prešov

GPS: N48°59'48'' E21°14'33''

Miesto konania: PKO Čierny orol, Prešov

Termín konania: 19.3.2016 - 20.3.2016

Typ podujatia: výstava

Relikviami buddhov nazývame všetko, čo ostalo po veľkých východných majstroch, ktorí svoje životy zasvätili pomoci iným. Časti ich odevov, kúsok z fyzického tela, popol vložený do sošiek.

V Prešove budú vystavené desiatky relikvií mnohých veľkých východných majstrov. Jeden ringsel pochádza priamo z historického Buddhu Šakjámuniho a návštevníci tak budú môcť pobudnúť v jednom priestore priamo s pôvodcom náuk o šťastnom živote. Výnimočnosť celého podujatia tkvie v možnosti stretnúť sa s mnohými veľkými majstrami minulosti. Návštevníci sa dostanú do kontaktu s nesmierne silnými energiami lásky a súcitu, ktoré títo majstri zrealizovali. Takúto výstavu má možnosť vzhliadnuť iba málo ľudí a práve na Slovensku to bude možné. Je nesmierne ťažké získať čo i len jedinú relikviu ktoréhokoľvek osvieteného majstra, v Prešove ich bude možné vidieť desiatky.

Zdroj: PKO Čierny orol