Výstava Pápežských darov

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

GPS: N48°57'18'' E20°31'56''

Termín konania: 21.7.2015 - 30.9.2015

Typ podujatia: náboženské podujatie, výstava

Vo svätyni Božieho milosrdenstva a v priľahlom rehoľno-pastoračnom centre bola v roku 2004 slávnostne otvorená výstava darov z Vatikánu, venované Sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II. pri rôznych príležitostiach počas jeho pontifikátu. Sú tak výnimočnou kronikou jeho ciest po svete a audiencií.

Najviac darov pochádza z Talianska. Usporiadané sú do troch časti: jedna predstavuje predmety, ktorých tematika je sústredená okolo osoby Ježiša Krista, druhá skupina predstavuje Svätého Otca Jána Pavla II. v rôznych etapách jeho pontifikátu a tretiu skupinu tvoria obrazy, sochy, keramika, umelecké tkaniny, liturgické oblečenia a mnohé iné predmety.

Zdroj: Svätyňa Božieho Milosrdenstva Smižany

Web: Viac informácií