Veronika Markovičová: Krasohľad

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčín

GPS: N48°53'46'' E18°2'32''

Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Termín konania: 6.11.2015 - 6.12.2015

Typ podujatia: výstava

Veronika Markovičová (1983) patrí k najmladšej umeleckej generácii trenčianskeho regiónu. Svoju tvorbu predstaví cyklom 37 fotografií, doplnených textovými anotáciami a hudbou.

Výstava sa tak stáva akousi variantou „Gesamtkunstwerk“ alebo všeumeleckého diela, v ktorom všetky vizuálno-literárno-hudobné elementy spolu vytvárajú jeden celok, obrazovú lyrickú báseň, ktorá reflektuje autorkine pocity, životné záblesky, cesty, svet okolo nej i v nej . Poskytuje, ako sama hovorí, „auto - komický nadhľad s nádychom irónie.“

Nosná časť výstavy pozostáva z fotografií vytvorených pomocou vnútrozáberovej montáže, koláže a čistých záberov. Prostredníctvom rôznych minulých i súčasných technologických prístupov vo fotografii skúma povahu tohto média, jeho vlastnosti, obmedzenia a výhody. Pri tom sa nevyhýba ani rôznym fotografickým žánrom – zátišiam, krajinám, portrétom či minimalistickej fotografii hraničiacej s abstrakciou.

Je absolventkou Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde počas šiestich rokov prešla rôznymi ateliérmi, aby vo svojej výslednej tvorbe bola schopná využiť nadobudnuté teoretické i praktické poznatky a obohatiť ich svojim nevšedným vizuálnym cítením a kreativitou.

Zdroj: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Web: www.gmab.sk