Veľkonočné tradície

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Ilava, Ilava

GPS: N48°59'52'' E18°14'6''

Miesto konania: Dom kultúry Ilava

Termín konania: 16.3.2016

Typ podujatia: Veľká noc, Vianoce

Podujatie venované veľkonočným sviatkom sa uskutoční v stredu 16. marca od 10.00 h v dome kultúry v Ilave.

V prípade priaznivého počasia sa podujatie uskutoční vonku pri dome kultúry. Po celý deň môžete obdivovať šikovné ruky majstrov ľudového remesla, zakúpiť rôzne druhy kraslíc, veľkonočné aranžmány, medovníčky, výrobky z dreva, šúpolia, paličkovanú čipku, koreniny, valašské frgále atď. Ochutnáte dobroty pripravené členkami Klubu dôchodcov v Ilave.

Tvorivé dielne pre deti ZŠ. Tradične privítame SOŠ Pruské - cukrári, aranžéri.

Vo vestibule DK - výstava kraslíc. Od 16.00 h Kultúrny program - DFS Laštek a DFS Vretienko z Ilavy, DFS Latovček Dolná Súča, Spevácka skupina Udičanka z Udiče, Fs Strážovanka zo Zliechova.

Zdroj: Mesto Ilava

Web: Viac informácií