Veľká noc v Ľubovnianskom múzeu

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa

GPS: N49°18'55'' E20°41'58''

Miesto konania: Stará Ľubovňa

Termín konania: 29.3.2018 - 2.4.2018

Typ podujatia: Veľká noc, výstava, podujatie pre deti, podujatie pre mladých, TIP

Christos voskres! Voistynu voskres. V tomto kúte Slovenska má Veľká noc skutočne až mystický nádych. Prehliadka expozícií hradu a skanzenu v Starej Ľubovni počas veľkonočných sviatkov je toho dôkazom.

Staré sviatočné dni po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti slávime v pohyblivom termíne od 22. marca do 25. apríla. V tomto období naši predkovia praktizovali obrady a obyčaje, ktoré mali zabezpečiť dobrú úrodu, zdravie ľudí a zvierat. Vítali jar, začiatok poľnohospodárskych prác a prvý výhon dobytka a oviec na pastviny.

Pre kresťanov sú veľkonočné sviatky najdôležitejšie sviatky cirkevného roka. V tradičnej ľudovej kultúre sa s veľkonočnými sviatkami spájali obyčaje spojené s príchodom jari, z ktorých mnohé prijalo aj kresťanstvo. Patrí sem svätenie zelene na Kvetnú nedeľu, svätenie vody počas obradov Bielej soboty, zapaľovanie ohňa na Bielu sobotu a svätenie potravín na veľkonočnú nedeľu. Voda, zeleň, oheň, vajíčka sú teda prastarými symbolmi jari.

Najznámejším symbolom jari a Veľkej noci je vajíčko, s ktorým sa spájajú mnohé obrady a zvyky. Až do súčasnosti sa aj na severovýchode Slovenska zachovala tradícia zdobenia a návštev hrobov mŕtvych predkov. U gréckych katolíkov pretrváva zvyk slávenia panachídy, teda pobožnosti za zomrelých na cintoríne.

Web: hrad Ľubovňa

Videogaléria