VARIABILY – Marian Drugda

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, Kremnica

GPS: N48°42'14'' E18°55'3''

Miesto konania: Galéria NBS – Múzea mincí a medailí, Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica

Termín konania: 12.5.2016 - 29.7.2016

Typ podujatia: výstava

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica pripravilo vo svojich galerijných priestoroch zaujímavú výstavu, ktorá predstaví prierez z rozsiahlej tvorby významného predstaviteľa geometrického umenia na Slovensku, akademického sochára Mariana Drugdu, ArtD.

Tvorbu Mariana Drugdu možno rozdeliť do dvoch oblastí – dizajn priemyselných výrobkov a variabily. Slovo VARIABIL vzniklo zlúčením dvoch matematických pojmov – variabilita a variácie. Oba uvedené pojmy charakterizujú tvorbu umelca a vystihujú jeho myšlienkové procesy pri hľadaní harmónie geometrických tvarov a štruktúr.
Reliéfne variabily tvoria najpočetnejšiu časť z celej jeho tvorby. Sú vytvorené z viacerých farebných obojstranných vrstiev, ktoré majú tvar pravidelného mnohouholníka. Variabilitu kompozícií dosahuje autor využívaním Euklidovských transformácií. Myšlienky a postupy zakomponované vo variabiloch sa dajú použiť na rôznych stupňoch a typoch škôl nielen vo výučbe geometrie a matematiky, ale predovšetkým pri výchove k vnímavosti a kreativite.
Výtvarné dielo Marian Drugdu zaraďujeme medzi geometrické (abstraktné) umenie, ktoré má v súčasnosti silné zázemie vo svete (Hnutie MADI) i na Slovensku (Klub konkrétistov). Geometria je prítomná vo všetkých jeho umeleckých prejavoch. Svet štruktúr a transformácií ho nielen fascinoval, ale i vyzýval k hľadaniu nových foriem výtvarného prejavu. Silný estetický zážitok z jeho tvorby umocňuje citlivý výber farieb a precízne opracovanie materiálu. Invencia, s akou sa pohybuje vo svete geometrie je obdivuhodná. Každý nový variabil je v jeho prípade len stupienok na ceste k ďalšiemu hľadaniu, k ďalším kompozičným experimentom.

Vernisáž výstavy: 12. 5. 2016 o 16.00 h

Zdroj: NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica

Web: www.muzeumkremnica.sk