Cestovanie autobusom

Autobusmi Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) sa možno dopraviť do prakticky všetkých slovenských miest a dedín. Na najfrekventovanejších trasách prepravujú cestujúcich aj viaceré súkromné spoločnosti. Najviac autobusov vychádza z Bratislavy (Autobusová stanica Mlynské Nivy).

Cestovné lístky sa obvykle kupujú priamo u vodiča, ale možno si ich zakúpiť spolu s miestenkou aj na autobusových staniciach väčších miest, prípadne cez internet.

Vo všeobecnosti je dobré kombinovať vlak na dlhšie vzdialenosti a miestny autobusový spoj.

Zľavy pre cestujúcich (aj zahraničných):
Väčšie dopravné spoločnosti poskytujú zľavy na všetkých, alebo len vybraných linkách pre cestujúcich do 26 rokov po predložení dokladu totožnosti, alebo príslušného mládežníckeho či študentského preukazu (ISIC, EURO<26) a pre cestujúcich nad 60, resp. nad 70 rokov po predložení dokladu totožnosti (občiansky preukaz, alebo pas). Treba si overiť podmienky pre konkrétnu linku.
Pri nákupe lístka cez internet poskytujú ešte ďalšiu zľavu.