Umenie orientu

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Bojnice

GPS: N48°46'48'' E18°34'40''

Miesto konania: Bojnický zámok

Termín konania: 1.7.2014 - 30.9.2014

Typ podujatia: výstava

SNM–Múzeum Bojnice pripravuje pre svojich návštevníkov na letnú sezónu, júl – september 2014, zaujímavú výstavu „Umenie Orientu“, ktorá bude prezentovať atmosféru zberateľstva, dobrodružstva a romantizmu 2. polovice 19. storočia, kedy mnohí šľachtici začali orientálne predmety dovážať zo svojich zahraničných ciest.

Aj vďaka tomuto obdobiu sa začali objavovať na našom území orientálne predmety ako „svieži závan“ z ďalekých i bližších krajín, Číny, Japonska, Egypta, Perzie či Turecka. A keď už ani dovoz nestačil, pretože dopyt po týchto výrobkoch bol veľký, začali sa vyrábať ich napodobeniny aj v Európe. Návštevníci výstavy budú mať možnosť vidieť na jednom mieste širokú škálu predmetov, ktoré je možné zahrnúť pod pojem Orient a priblížiť si tak atmosféru týchto krajín. Výstavou chceme vzbudiť záujem širokej verejnosti o fascinujúci a často neznámy Orient. Okrem zbierkových predmetov za zbierkového fondu SNM–Múzea Bojnice budú na výstave prezentované aj predmety zo zbierkových fondov ďalších slovenských múzeí.

Zdroj: SNM Múzeum Bojnice

Web: Viac informácií