Turci na ceste do strieborného mesta

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Stiavnica

GPS: N48°27'21'' E18°53'46''

Miesto konania: Banská Štiavnica - Nový zámok

Termín konania: 23.6.2014

Typ podujatia: iné podujatie, historické podujatie

Popularizačno – vzdelávacie podujatie pre žiakov, študentov i širokú verejnosť sa uskutoční v interiéroch Nového zámku, ktorý bol postavený ako súčasť obranného systému mesta práve v období blížiaceho sa tureckého nebezpečenstva.

Pre návštevníkov je pripravený krátky film približujúci najdôležitejšie medzníky osmansko – habsburských vojenských stretov obohatený o ukážky bojov. Verejnosti bude prístupná celá expozícia protitureckých bojov na Slovensku plná militárií daného obdobia a súčasťou programu bude tiež cyklus prednášok, počas ktorých sa publikum dozvie všetko dôležité o príchode Turkov, a rozprávať sa bude i o osobnostiach protitureckého odboja.

Zdroj: Mesto Banská Štiavnica

Web: http://www.banskastiavnica.sk/